Siilinjärven Perheentalon STEA:n jatkorahoituspäätös

31.01.2022

Siilinjärven Perheentalon toimintaa on rahoitettu STEA:n (Sosiaali-ja terveysministeriön avustuskeskus) myöntämällä hankerahoituksella 1.1.2019 -31.12.2021. Perheentalon toiminnasta vastaa Huoltoliitto ry. Huoltoliitto ry haki Perheentalon toimintaan  STEA:n jatkorahoitusta keväällä 2021. 

Sosiaali- ja terveysministeriö teki päätöksen vuoden 2022 STEA-avustuksista.  27.1.2022 kaikille avustusta hakeneille lähetettiin avustuskohdekohtainen avustuspäätös. Päätökset löytyvät täältä. 

Siilinjärven Perheentalo sai STEA:lta myönteisen jatkorahoituspäätöksen. STEA:n rahoitus on tarkoitettu kohdistettavan lapsiperheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden tukemiseen verkostomaisesti toimivan matalan kynnyksen kohtaamispaikan ja kohdennettujen ryhmätoimintojen avulla. Lisäksi Siilinjärven kunta tukee Perheentalon toimintaa taloudellisesti vuosittain. 


Siilinjärven Perheentalo kiittää Siilinjärven kuntaa, kaikkia yhteistyökumppaneita sekä erityisesti lapsiperheitä. Toiminnan jatkoa on mahdollistanut hyvä verkosto-yhteistyö ja lapsiperheiden osallistumisaktiivisuus. Meillä on nyt ilo ja kunnia jatkaa hyvin alkanutta työtä yhdessä teidän kanssanne. 

Riitta Kokkonen Siilinjärven Perheentalon koordinaattori