Vapaaehtoiseksi Perheentalon toimintaan

13.01.2023

Siilinjärven Perheentalon toiminnassa on mukana myös vapaaehtoisia ja he ovat tärkeä osa kokonaisuutta. Vapaaehtoistoimintaan Perheentalolla on monenlaisia mahdollisuuksia. Keväällä 2023 haemme vapaaehtoisten porukkaan mukaan lisää vahvistusta. 

Etsimme vapaaehtoisia seuraaviin tehtäviin:

  • Lapsiparkin lastenhoitoon maanantain ryhmään. Maanantain lapsiparkki toteutuu kolme kertaa keväällä 2023 (13.2., 13.3. ja 3.4.) ja ajankohta on päivällä klo 9-12. 

Lapsiparkin lastenhoito tehtäväkuvaus: lapsiparkin maanantaissa toimintaa ohjaamassa on Perheentalon ohjaaja. Vapaaehtoisen tehtävänä parkissa on leikkiä ja pelata lasten kanssa, lukea kirjoja, huolehtia että leikit sujuvat turvallisesti ja mukavasti, ruokailla yhdessä lasten kanssa. Perheentalon ohjaaja on vastuussa toiminnasta ja vapaaehtoiset ovat apuna toiminnassa. Toiminta toteutuu Perheentalolla (toritie 12). On toivottavaa, että vapaaehtoisella on kokemusta pienten lasten kanssa toimimisesta ja tuntee kohderyhmää jonkin verran. Toiminta toteutuu päivisin, joten tehtävä soveltuu hyvin sellaiselle henkilölle joka pystyy tekemään vapaaehtoistyötä päivällä. 

  • MLL perhekahvilaan Iltapöllöihin. Iltapöllöt toteutuu neljä kertaa keväällä 2023 (19.1., 16.2., 16.3., ja 20.4.) ja ajankohta on illalla klo 17-19. 

MLL perhekahvila Iltapöllöjen tehtäväkuvaus: Iltapöllöt on MLL Siilinjärven paikallisyhdistyksen toteuttama perhekahvila. Toimintapaikka on Siilinjärven Perheentalo (toritie 12). Paikalla toimintaa ohjaamassa on perhekahvila-vapaaehtoisia, jotka ovat MLL vapaaehtoisia. Iltaperhekahvilaa toteutetaan yhteistyössä Perheentalon ja MLL Siilinjärven paikallisyhdistyksen kanssa. Perheentalo auttaa perhekahvilan mainostamisessa ja MLL vapaaehtoiset huolehtivat perhekahvilan sisällöstä ja tilan käytöstä. Vapaaehtoinen saa MLL perhekahvila perehdytyksen. Perhekahvila vapaaehtoinen voi ottaa toimintaan mukaan omat lapset ja vapaaehtoistoiminta voi näin ollen olla koko perheen yhteinen harrastus. 

Jos jompi kumpi näistä vapaaehtoistoiminnan muodoista kiinnostaa sinua, niin ota yhteyttä Perheentalon koordinaattoriin Riittaan p. 044 788 9539 tai riitta.kokkonen@huoltoliitto.fi